Featured Image

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland vindt initiatieven die leiden tot duurzaamheidsmaatregelen van burgers erg belangrijk. De provincie Noord-Holland steunt daarom het doel van Westergasfabriek Ecostroom om zoveel mogelijk burgers te kunnen voorzien van duurzame stroom uit zonnepanelen. De coöperatie is een opzichzelfstaande organisatie, maar is trots met de provincie Noord-Holland als partner!